• Termal Kamera ;görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir.

  • Termal kameralar çıplak gözle tespit edilmeyen, ancak ciddi sonuçlara yol açabilen küçük problemleri net olarak görmemizi sağlar.

  • Infrared ışın (IR) -273°C’nin üzerindeki her nesnenin yaydığı sıcaklığı alabilir. Infrared ışını insan gözü göremez ama termal bir kamera görebilir. Yaydıkları sıcaklığın miktarını göstermek için nesnelerin fotoğraflarını çekebilir. Bu tür resimler nesnenin sıcaklık düzeyini harita renkleriyle gösterir. Yani bir termal kamera, elektromanyetik spektrumdaki kızılötesi dalga boylarını görünür bir resme çevirir.

  • Gelişen termal kamera teknolojisi ile artık sadece endüstriyel alanda değil, Bina Etüt-Projede de Termal kameralardan faydalanılmaktadır. Özellikle bina kabuğunun termal olarak görüntülenmesi sonucunda ısı kayıpları tespit edilmekte ve gerekli yalıtım işlemleri yapılmaktadır.

 

Binalarda Termal Kamera Uygulamaları

Yalıtım esas olarak bina içinde hem kazanım hem de kayıp olabilen ısı transferini kontrol altına almak için kullanılır. İyi planlanmış bir termal denetleme daha az enerji kullanımını sağlar. Termal görüntüleme bir binada pencereler, saçaklar veya kötü biçimde yalıtılmış duvarlar gibi alanların civarındaki ısı kaybını kontrol etmek için kullanılabilir. Dış duvarlarda yapılması gerekli en ideal ısı yalıtım sistemi dışarıdan yapılan “ Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri “ olan mantolama sistemidir.Binalarda ;

  • Yalıtımsız binalarda ısı kayıplarının(duvar,pencere…) tespit edilmesinde,

  • Yalıtımlı binalarda yalıtımın uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesinde(yeterli kalınlık,uygun malzeme,işçilik hakkında bilgi verir)

  • Evlerde küf oluşumlarının belirlenmesinde

  • Su kaçaklarının tespitinde

  • Elektrik panolarında ve sigortalarda aşırı ısınmaya bağlı yangın riskinin olup olmadığının tespitinde

  • Radyatörlerin performansı hakkında önemli bilgiler sunar, teknik rapor verir.