EKB (Enerji Kimlik Belgesi) İlgili Kanun ve Yönetmelikler

 

 

 

En Son Ne Zamana Kadar EKB Alınmalıdır ?

1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalar Mevcut (Eski) Bina olarak adlandırılmakta olup 1 OCAK 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Aksi takdirde 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle EKB(Enerji Kimlik Belgesi) olmadan müstakil konut ve ticari yapılar(daire,ofisler) alınıp,satılamayacak,kiraya verilemeyecek ve abonelikleri yapılamayacaktır.

 

  • 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar Yeni Binalar olarak adlandırılmakta olup yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi belediyelerce istenmektedir. Geçerlilik süresi 10 yıl olup bu süre dolduğunda EKB yenilenmesi gerekmektedir.

 

EKB Nerelerden Alınır ?

MADDE 26/A :

Mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.

b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.

c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.

Ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.

Ya da enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

Firmamız, ilgili tüm şartları yerine getirmiş olup Mevcut(2011’den önceki) ve Yeni(2011’den sonraki) tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi hazırlamada Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

 

Enerji Kimlik Belgesinde Binamızın Enerji Performans Değeri En Az Ne Olmalıdır ?

Yeni Binalarda minimum C sınıfı olması gerekir.(D,E,F,G olamaz)

Mevcut Binalarda A ̴G aralığında herhangi bir enerji sınıfında olabilir.

j) Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.

 

Enerji Kimlik Belgesi Alabilmek İçin Mantolama Yaptırmak Zorunda mıyım?

Hayır,zorunlu değildir;ancak ortamda ısıl konforun sağlanması,ısıtma ve soğutma giderlerinin azaltılması,duvarlarda rutubet oluşumunun önlenmesi bakımından binanızda eğer yoksa mantolama yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz ve mantolama isteyenlere bu hizmeti de sunmaktayız.

 

Gerçek Enerji Kimlik Belgesi ile Sahte Olanı Birbirinden Nasıl Ayırt Edilir ?

Size verilen Enerji Kimlik Belgesinin geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,Enerji Kimlik Belgesi sorgulama ekranından kontrol edebilirsiniz.

 

Enerji Kimlik Belgesi Olan Dairelerin Değeri Artacak !

30666 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili yönetmelik gereğince, BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) vatandaşlara konut edinmeleri amacıyla sunduğu kredilerde; enerji kimlik belgesi bulunan konutlara daha yüksek seviyelerde kredi alma imkanı sağlayacak.

 

Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler

MADDE 26 – (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

c) Binanın kullanım alanı (m2),

ç) Binanın kullanım amacı,

d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),

f) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

g) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,

ı) Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı,

i) Nihai enerji tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı